Ordenantza fiskalak

Ordenantza fiskalak

Descripción ordenanzas fiscales eu

Zergak, tasak eta udal-prezio publikoak arautzen dituzten arauak dira. Horietako bakoitzak ordenantza bat behar du, honako hauek zehazten dituena: nork ordaindu behar duen, zer kontzepturengatik ordaindu behar duen, zergaren zenbatekoa kalkulatzeko balio duten oinarriak eta aplikatu beharreko tarifa edo ehunekoa.

Eduki publikatzailea