Hirigintza

Hirigintza

Contenido urbanismo eu

Hirigintza-zerbitzuak lurzatien hirigintza-informazioari buruzko herritarren kontsultei erantzuten die, obra-lizentzien eskaerei buruzko txostenak egiten ditu, eta aholkularitza teknikoa ematen du arkitekturari, urbanizazioari, hirigintzari eta abarri buruz.

ARDURADUNAK

Katastroa

Katastroa

Descripción catastro eu

Higiezinen Katastroa Arabako Foru Aldundiaren Toki Tributuen eta Katastroaren Zerbitzuaren mendeko administrazio-erregistro bat da, eta landa-ondasun higiezinak, hiri-ondasunak eta ezaugarri bereziak dituztenak deskribatzen ditu.

Ondasun higiezinen katastroko deskribapenak ondasun horien ezaugarri fisikoak, juridikoak eta ekonomikoak jasotzen ditu, besteak beste, kokapena, katastroko erreferentzia, azalera, erabilera, laborantza, irudikapen grafikoa, katastroko balioa eta katastroko titularra.

Ondasun higiezinen katastroko deskribapenean jasotako datuak errealitatearekin bat datozela bermatzeko, nahitaezkoa da ondasunak sartzea eta Katastroan aldaketak egitea.

Arabako katastroa