Udal-antolaketa

Udal-antolaketa

Descripción organización municipal eu

Udala Alkatetzan, Alkateordeetan, Osoko Bilkuran eta Informazio Batzordeetan antolatuta dago. Alkatetza funtzio betearazleak betetzen dituen organoa da, eta legegintza-funtzioak osoko bilkurari dagozkio.

Sección pleno-eu

Osoko bilkura

Descripción pleno eu

Udalbatza herritarren ordezkaritza politiko goreneko organoa da udal-gobernuan. Erabaki estrategiko handiak hartzen dituen eztabaida-organo gisa eratzen da, erregelamenduak, beste arau orokor batzuk, udal-aurrekontuak, hirigintza-antolamenduko planak, zerbitzuak kudeatzeko moduak eta abar onartuz, eta gobernu-organoak kontrolatuz eta fiskalizatuz.

Zinegotzi guztiek osatzen dute, eta alkatea du buru. Osoko bilkurak ohiko eta ezohiko bilkurak egiten ditu, eta presakoak ere izan daitezke.

Ohiko osoko bilkurak hilabete bikoitietako laugarren astelehenetan egin ohi dira, arratsaldeko zazpietan.

Ezohiko bilkurak egingo dira lehendakariak hala erabakitzen duenean edo korporazioko kideen legezko kopuruaren laurdenak, gutxienez, hala eskatzen duenean. Zinegotziek ezin izango dute urtean hiru baino gehiago eskatu.

Coorporación pleno

 • Ignacio Gallo Herrera

  Ignacio Gallo Herrera

 • Iratxe Diaz de Guereñu Aguillo

  Iratxe Diaz de Guereñu Aguillo (Independiente)

 • Inmaculada Laredo Fuertes

  Inmaculada Laredo Fuertes

 • Jon Pérez García

  Jon Pérez García

 • Cristina Gonzalez Calvar

  Cristina Gonzalez Calvar

Sección Comisiones Informativas eu

Informazio Batzordeak

Descripción comisiones informativas eu

Informazio Batzordeak, korporazioko kideez bakarrik osatuak, ebazteko eskumenik ez duten organoak dira, eta Osoko Bilkuraren erabakipean jarri behar diren gaiak aztertzea, horiei buruzko txostenak egitea edo kontsultatzea dute eginkizun, salbu eta Udalbatzak eta Alkatetzak premiazko erabakiak hartu behar dituztenean, erabaki horiek Udalbatzaren esanbidezko erabakiz haien esku jartzen direnean.

Informazio-batzordeen irizpenak nahitaezkoak dira, eta ez dira lotesleak.

Udalbatzak honako batzorde hauek sortzea erabaki zuen:

 • Osoko Bilkurako Gaien Informazio Batzordea.
  Alkatetza da buru, eta zinegotzi guztiek osatzen dute.
  Ohiko bilkurak hilabete bikoitietako azken aurreko astelehenetan egiten ditu, eta ezohikoak, deitzen dituztenean. Deialdian eguna eta ordua ezartzen dira.

Sección Comisión Especial de Cuentas eu

Kontuen Batzorde Berezia

Descripción Comisión Especial de Cuentas eu

Kontuen Batzorde Berezia nahitaez egon behar da, eta haren eraketa, osaera, integrazioa eta funtzionamendua bat datoz gainerako Informazio Batzordeentzat ezarritakoarekin.

Kontuen Batzorde Bereziari dagokio Udalbatzak onartu behar dituen aurrekontuko eta aurrekontuz kanpoko kontu guztiak aztertu, aztertu eta horiei buruzko txostena egitea.

Alkatetza da buru, eta zinegotzi guztiek osatzen dute.

Deitzen diren bilkurak egiten ditu, eta deialdian eguna eta ordua ezartzen dira.

Sección Concejales delegados eu

Zinegotzi delegatuak

Descripción concejales delegados eu

Zinegotzi delegatuak Alkatetzaren eskumenen eskuordetze batzuk dituztenak dira.

Eskuordetzeak barne hartzen ditu barne-zuzendaritza eta dagozkion zerbitzuen kudeaketa, proposamenak egitea barne, baina ez du barne hartzen hirugarrenei eragiten dieten administrazio-egintzen bidez ebazteko ahalmena.