Udal araudia

Udal araudia

Enlaces normativa municipal eu

 • Odenantzak

  Odenantzak

  Toki-eskumeneko hainbat gai oro har arautzen dituzten arauak dira.

 • Ordenantza fiskalak

  Ordenantza fiskalak

  Zergak, tasak eta udal-prezio publikoak arautzen dituzten arauak dira. Horietako bakoitzak ordenantza bat behar du, honako hauek zehazten dituena: nork ordaindu behar duen, zer kontzepturengatik ordaindu behar duen, zergaren zenbatekoa kalkulatzeko balio duten oinarriak eta aplikatu beharreko tarifa edo ehunekoa.

 • Araudiak

  Araudiak

  Zerbitzu baten edo edozein jardueraren funtzionamendurako udalak onartutako arau edo aginduen multzo ordenatua.

 • Hirigintza-araudia

  Hirigintza-araudia

  Udalak onartutako arauak, udalerriaren lurraldea arautzen dutenak.

 • Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

  Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

  Izapidetzen